Annonse


Telepsykiatri vinner fram

Høsten 1995 ble det gjennomført 140 videokonferanser innen fagområdet. Mer enn 1000 personer, ved 35 helseinstitusjoner, deltok.
Ni av ti deltakere oppgir at de er fornøyd eller svært fornøyd med utbyttet av sine videokonferanser med kolleger ved andre helseinstitusjoner. Bare en av tyve var direkte misfornøyd, hovedsakelig på grunn av tekniske problemer.
Dette framgår det av en undersøkelse utført ved Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø som publiseres i “Journal of Telemedicine and Telecare” i disse dager.

Møtevirksomhet
Ved sykehus og helseinstitusjoner i landsdelen er det i dag 78 videokonferansestudio. Psykiatrien har adgang til hele 50 av dem, enten alene eller sammen med andre medisinske spesialområder.
Over halvparten av de 140 videokonferansene ble registrert som møtevirksomhet. Undervisning og rettledning stod på timeplanen under hver tredje sending. Bare 14 prosent av sammenkomstene hadde karakter av å være pasientkonsultasjoner.
Reisevirksomhet, ofte over store avstander, vil svært ofte være alternativet til telepsykiatri, framgår det av undersøkelsen. I hvert fjerde tilfelle ville det slett ikke ha vært noen kontakt fagmiljøene i mellom uten dette utstyret.

Spesialisering
Seks leger ved lokale psykiatriske sentre er i dag med i et forsøksprosjekt for spesialistutdannelse innen psykiatri. Takket være det nye mediet slipper kandidater og veiledere de lange, slitsomme reisene hver uke som en slik spesialisering innebærer.
– Mange leger ønsker å spesialisere seg på området. Rekrutteringen har til nå likevel vært liten. Mange har kviet seg for den påkjenningen som den hyppige reisevirksomheten under utdannelsen har medført, sier Svein Bergvik ved Telemedisinsk Avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø. Bergvik er en dem som har vært med å å gjennomføre undersøkelsen om bruken av telepsykiatri i Nord-Norge.

Annonse