Annonse


Tar ikke telefonen

Generaldirektøren i det kinesiske direktoratet for post og telekommunikasjon gjorde dette klart da han var på besøk i Washington onsdag, at Kina ikke ville overta telenettverket i Hong Kong.

– Etter at Hong Kong er brakt tilbake til fastlandet og Kina i 1997, så vil de lokale tjenestene for telekommunikasjon bli fullstendig administrert og kontrollert av Hong Kongs administrasjon, sa direktør Liu Cai på en konferanse arrangert av Senteret for strategiske studier.

Den kinesiske regjeringen vil overlate til de lokale myndighetene å administre den lokale telekommunikasjonen, lovte Liu Cai. Han la også til at han ikke regnet med at det statlige kinesiske televerket ville konkurrere i Hong Kong.

Etter 155 år med britisk styre overtar Kina Hong Kong i juli neste år.
(Reuters)

Annonse


Annonse


Annonse