Annonse


Safetel i siget

– Vi er i ferd med å inngå rammeavtaler og det dreier seg både om eksport og om avtaler i Norge, sier Rune Eritzland i Safetel.
Firmaet har produsert det de tror kan være en løsning i kampen mot telekriminaliteten. Safetel 1000 er et produkt som kobles til telefonapparatet og kobler forbindelsen automatisk dersom noen bryter seg inn på linjen.

Safetel har tidligere vært i kontakt med flere sparebanker og et fransk selskap.

Bankavtaler
– Det er så utrolig mye som skjer akkurat nå, sier Rune Eritzland i Safetel, men vi vil ikke per dato gå ut med opplysninger og fortelle hvilke som Safetel er i ferd med å lage rammeavtaler med.
Men Eritzland bekrefter at det dreier seg både om avtaler i bankverdenen og om prøveprosjekter.

Økende bruk av telelinjer representerer en økt sikkerhetsrisiko.
– Skremmende hvor lett det er å misbruke telelinjene for den som har litt kjennskap til hvordan nettet er bygget opp, sier Eritzland. – Spesielt i relasjon til alle tjenestene som nå tilbys over telelinjene.

Annonse