Annonse


NetCom først i verden

– Vi gjør nå en test som ingen i verden har gjort før oss. Mange mobiloperatører ønsker å vite hva de kan tjene på å benytte frekvenshopping i sine nett, og nå er vi i ferd med å finne svaret, sier radioplanlegger Jan Ugland i NetCom til Dagens Telecom.

Reduserer interferens
– Interferens, eller forstyrrelser, kan oppstå fordi flere samtaler deler samme frekvens. Ved å la samtalene hoppe mellom forskjellige frekvenser reduseres sannsynligheten for situasjoner med verst tenkelige interferens. Samtidig er det mulig at frekvenshopping vil gi oss mulighet til å utnytte kapasiteten i nettet bedre, sier Ugland.

Lekeplass
– Frekvenshopping er en GSM-funksjon, men testene blir utført i DCS-1800 båndet fordi vi ikke kan teste i det vanlige GSM-nettet uten å forstyrre abonnentene våre. I denne startfasen er DCS-1800 båndet en lekeplass for oss ingeniører, hvor vi har mulighet til å gjøre slike tester uten konsekvenser for kundene, sier Ugland. Foreløpig har NetCom prøvekonsesjon på DCS-1800 båndet, i følge Statens teleforvaltning er det et mål å tildele permanente konsesjoner i løpet av våren 1997.

Annonse


Annonse


Annonse