Aamodt, Bjarne

Annonse


Alcatel selger Kitron

Aamodt, BjarneDen resterende aksjeposten på 30 prosent skal selges i forbindelse med en planlagt emisjon i Alcatel Kitron tidlig neste år.
– Salget er et ledd i omstruktureringen av det internasjonaleAlcatel-konsernet. Vi skal selge ut områder som ikke direkte inngår i selskapets kjernevirksomheter innen telekommunikasjon og kabel, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK.

Sundal Collier har saken
Alcatel STK følger nå etter norske Ericsson som i høst bestemte seg for å selge hele elektronikkproduksjonen på Hisøy utenfor Arendal. Etter det Dagens Telecom erfarer vil Kitron etter salget fortsatt levere deler til den norske og internasjonale Alcatel-organisasjonen.
Et nytt eierkonsortium for Kitron blir nå satt sammen av meglerselskapet Sundal Collier & Co. Det nye selskapet vil søke Oslo Børs om notering av aksjene i forbindelse med den bebudede emisjonen på nyåret. Bedriften vil beholde Kitron-navnet.

Ingen oppsigelser
Kitron har i dag 320 ansatte, og er en hjørnesteinsbedrift iAust-Agder. Bedriften har ingen planer om omstrukturering eller oppsigelser av ansatte, men vil investere ytterligere i selskapets teknologi og markedsposisjon, opplyser adm. direktør Ivar Devold i Alcatel Kitron.

280 mill. i omsetning
Selskapet forventer en omsetning på 280 millioner kroner i 1996, en vekst på 25 prosent fra 1995. Den er en av Skandinavias ledende underleverandører av tele-, datautstyr, samt medisinsk utstyr.
Tidligere i høst ble det kjent at Kitron er på full vei inn i det svenske markedet. Innen år 2000 håper selskapet å eksportere 30 prosent av omsetningen – omlag 100 millioner kroner – til det svenske markedet.

Skarsgård fortsetter
Nils Erik Skarsgård, som ved årsskiftet slutter som adm. direktør i Alcatel Telecom Norway, fortsetter som styreformann.
Resten av styret vil bli oppnevnt av de nye eierne. Ledelsen i Kitron fortsetter, og vil sammen med de nye eierne og styret utvikle medeierskap for de ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse