Annonse


Treningssenter i Bosnia

Treningssenteret i Tuzla ble åpnet i november. Intensjonen er å sette kvinnene i den tidligere krigssonen i stand til å fremskynde den økonomiske utviklingen i området.

Senteret vil gi kvinner som mistet ektemenn, sønner og brødre under krigen, skolering i bruk av edb.
I første omgang vil kvinnene få opplæring i bruk av tekstbehandling og regneark. Opplæringen er så omfattende at de vil være kvalifiserte til arbeide som gjør at de kan forsørge seg selv.
Etter opplæringsperioden vil kvinnene enten kunne starte egen bedrifter eller de kan ansettes i eksisterende firmaer. De vil ha så grundig teknisk ekspertise at de kan fungere som lærere for andre i samme situasjon.

Fra starten er det 30 kvinner som deltar. I løpet av tre måneder vil senteret bygges ut slik at inntil 90 kvinner kan få opplæring samtidig.
Senteret holder til i lokalene til BOSFAM, en lokal humanitær organisasjon. IBM har utstyrt treningssenteret med en moderne maskinpark.

Annonse


Annonse


Annonse