Annonse


Stabile servicepriser

Dataquest-undersøkelsen, som er gjort blant de ledende leverandørene av service-tjenester på maskinvarer, viser at de største prisstigningene – gjennomsnittlig 6,8 prosent – er å finne i det mobile PC-segmentet og innenfor laserskrivere. Halvparten av alle serviceleverandører på laserskrivere økte sine priser i 1996.

Sunn konkurranse
Tre produktområder – arbeidsstasjoner, PCer og datakommunikasjonsutstyr – opplevde faktisk en reell prisnedgang, i følge Dataquests Eric Rocco. – Dette er tre produktkategorier som alle er preget av store volumer og som dermed er mer utsatt for konkurranse også på service-siden, poengterer han.

Betaler bedre
Tallene fra Dataquest viser også at de ansatte i bedrifter som hovedsaklig lever av service på IT-utstyr nå tjener bedre enn før. I løpet av året har over en tredel av alle disse selskapene gitt økte lønninger til sine ansatte.
– Lønnsøkningene skyldes en generell styrket samfunnsøkonomi og mangel på arbeidskraft, mener Rocco.

Annonse