Annonse


Når år 2000 blir 1980

Tid og dato lagres på to steder i de fleste PC-modeller: Man har den CMOS-baserte klokken (RTC: Real Time Clock) og operativsystemet. Når man starter maskinen, blir tid og dato hentet fra RTC og vedlikeholdt i OS så lenge systemet er slått på.
Da IBM utviklet sin PC AT, tok de med en RTC for at brukeren ikke lengre skulle være nødt til å taste inn tid og dato hver gang maskinen ble slått på. Dengang valgte selskapet å bruke 2 tegn for å oppdatere året. Denne metoden, hvor man kun oppdaterer de bakerste to tegnene (altså 19 «96») brukes fremdeles av PC-utviklerne.

1900 er ulovlig
Og det er her problemet oppstår: Når datoen slår over til år 2000, vil de to tegnene (99) endres til 00. Siden det bare er to oppdaterte tall, vil den nye datoen leses som 19 «00».
For MS-DOS er situasjonen at 1. januar 1980 er den tidligste datoen som systemet kjenner. Dermed vil MS-DOS oppfatte at år 1900 er ulovlig og setter datoen tilbake til den tidligst kjente – altså 1. januar 1980.
Dagens versjoner av Windows 95 og Windows 3.x har det på samme måten. Når det gjelder Windows NT, så vil versjoner inntil NT 3.x heller ikke oppdateres på riktig måte, mens NT 4.0 er i stand til å overse den uriktige RTC og vise riktig dag og tid.
Når det gjelder systemer som ikke har løst problemet, er det som regel tilstrekkelig at brukeren går inn i maskinens BIOS-Setup-program og endrer årstallet til 2000. Da vil maskinen vise riktig tid frem til år 2010 – eller frem til dagen når systemets lithiumbatteri er utladet.

Annonse


Annonse


Annonse