Trond Heggelund

Annonse


Eksporterte for 606 mill.

Trond HeggelundOpplysningene om norske Siemens økonomiske helsetilstand kom kvelden før moderselskapet, Siemens AG, legger fram sine regnskapstall for verdenspressen i München, Tyskland.
Nesheim poengterer at en tredjedel av eksporten kommer fra Siemens´ telekomdivisjon.

Over forventningene
– Den samlede eksporten er langt over forventningene, og det viser en klar utvikling innen både Siemens AS og i det internasjonale konsernet. Sterkest vekst er det innen olje- og gass-området, som har en vekstrate på hele 267 prosent innen norske Siemens. Telekom har en vekst på 93 prosent og energiforsyningsområdet har en vekst på 86 prosent, sier Nesheim til Dagens Telekom.

Resultat neste uke
Verken Nesheim eller hans internasjonale informasjonskolleger vil uttale seg noe mer om hvordan norske Siemens har gjort det økonomisk siste år. Siemens AS vil offentliggjøre sine regnskapstall 17. desember i Oslo.
Den formidable eksportveksten kan tyde på at selskapet kommer til å presentere svært gode tall når status for siste regnskapsår skal gjøres opp i neste uke.

Fikk verdensansvar
– Siemens i Norge har gjort det bra siste år. Det er alt jeg foreløpig kan si om resultatet. Norge er verdensledende på mange fagområder og dette avspeiler seg også i Siemens nye organisasjonsplan og den omstrukturering vi nå er i full gang med. Siemens AS har fått verdensansvaret innen det internasjonale Siemens-konsernet for viktige produkter innen olje- og gass-området, samt innen telekom. Når det gjelder det siste vil jeg svært gjerne trekke fram at norske Siemens i oktober fikk verdensansvaret for RDH-telekommunikasjon, sier konsernsjef Henrich von Pierer til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse