Annonse


10 milliarder i resultat

De viktigste årsakene til forbedringen skyldes at konsernet har vært gjennom et knalltøft restruktureringsprogram de siste fire årene. Restruktureringsprogrammet heter «Top Bewegeung», og konsernet har invertert store summer for at de skal oppnå kultur- og resultatforbedring i hele det internasjonale Siemens-konsernet.

Fortsatt fokus på telekom
Målet til «Top-prosessen» har vært å fordoble innovasjonstakten i konsernet, samt å gå sterkt inn i nye markedsområder. Konsernsjef Henrich von Pierer sa til Dagens Telecom onsdag kveld at de fortsatt vil fokusere på områdene Kommunikasjon, Telekom og Datakom.

Bra i Østen
Blant internasjonale pressefolk som er tilstede i München for å dekke Siemens AGs fremleggelse av konsernets årsresultat, var det onsdag svært liten tvil om at det er nettopp innen disse fagområdene at selskapet har gjort det svært godt.
Onsdag kveld var det en del rykter i det internasjonale finansmiljøet om at Siemens AG har gjort det økonomisk bra i Østen og i Asia. For et par år siden begynte konsernet å satse mer på dette geografiske området.
Ingen i konsernledelsen ville onsdag kveld kommentere ryktene.

Vi følger saken
Dagens Telecom vil utover torsdagen komme med oppdaterte resultattall fra siste regnskapsår og kommentarer fra toppledelsen i Siemens AG.