Annonse


Ti viktige råd

1.
Krypter sensitive telefonsamtaler, telefakssendinger og dataoverføringer. Vær uansett varsom med hva du sier i telefonen eller hva du sender fra deg.

2.
Send kun på Internet/elektronisk post det du kunne tenke deg å skrive på et postkort med blyant. Alt som legges ut eller sendes via Internett kan fanges opp av datasnokere.

3.
Passord og PIN-koder må behandles som en personlig nøkkel til bedriftens informasjon.

4.
Lås kontordøren når du forlater arbeidsplassen.

Annonse


5.
Bærbare datamaskiner må sikres med tilgangsord og krypteres. De er nemlig svært utsatt for tyverier.

6.
Kjør virussjekk før du skal benytte en diskett eller en annens harddisk.

7.
Ta fortløpende backup av viktig og sensitiv informasjon.

8.
Lås ned disketter med fortrolig informasjon.

9.
Observerer du noe mistenkelig angående avlytting eller datasnoking, meld fra omgående til ledelsen i bedriften eller ta kontakt med politiet.

10.
Husk at vesentlige deler av verdiene i en moderne bedrift er informasjon. En stadig større del av denne informasjonen lagres i datasystemer som dessverre er lett tilgjengelige for uønskede personer. Vern om informasjonen!

Annonse


Annonse


Annonse