Annonse


Sterkere tele-sikkerhet

– Den kalde krigen er forlengst over, men jaktmarkedene har business-spionene overtatt. Vi har i det siste året hatt stadig flere avlyttingssaker til etterforskning for oppdragsgivere i næringslivet.
Det er foruroligende lett å avlytte telefoner, fakser, videokonferanser, samt drive datasnoking i norske bedrifter, sier daglig leder Bjørn Frang i det private etterforskningsfirmaet Aktor i Oslo til Telecom Revy.

KRIPOS-bakgrunn
Bedriften har etterforskere med bakgrunn fra Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og ordinært politi. Aktor har til en hver tid mellom 40 og 70 etterforskningssaker på gang for norsk næringsliv.

Over 100 kunder
På kundelista har de over 100 faste kunder fra toppsjiktet av bedrifter og konserner. Aktor er kjent for å ha en høy oppklaringsprosent. De vurderer nå å gå sammen i en internasjonal byråsammenslutning for å være bedre rustet til å møte data- og telekriminalitet i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse