Annonse


EU vil ha telekom-pakt

EU-landenes satsing på en slik uttalelse fra WTOs møte i Singapore kan virke noe merkelig, siden innholdet i “pakten” kun vil være at man fremdeles tror på at det skal være mulig å overholde fristen som er satt for en ekte avtale. 15. februar neste år har lenge vært den magiske datoen for en internasjonal, forpliktende avtale om frie, internasjonale telemarkeder, som anslås å ha en verdi på mer enn 500 milliarder dollar årlig.

Skal få fart teleliberalisering
I følge Reuter er håpet at en slik uttalelse skal få fart på de riktige forhandlingene om teleliberalisering, som foregår i Geneve – ikke i Singapore. Men det er fremdeles ikke klart om USA vil være med på en slik uttalelse fra ministermøtet i Singapore. Den amerikanske regjeringen har en svært aktiv Kongresslobby å ta hensyn til. Landets handelsminister, (Trade Representative) Charlene Barshefsky var da også meget hard i sitt åpningsinnlegg på mandag, da hun henviste til at 50 prosent av all teletrafikk har minst 1 amerikansk deltaker – og at landet ønsker sin rettmessige del av inntektene. I praksis betyr det at hvis USA skal akseptere å åpne sine markeder til alle som øsnker det, så vil de amerikanske operatørene ha en noenlunde tilsvarende tilgang til de andre markedene.

Forpliktende
I følge en av Reuters kilder på møtet, ønsker EU-landene nå å få med seg amerikanerne så raskt som mulig, med en forpliktende erklæring. De 128 ministerne på WTO-møtet har vedtett en åpningserklæring om at de “har til hensikt å nå en suksessrik avslutning” på Genevesamtalene. Men EU ønsker altså en mer konkret erklæring – og land som Hong Kong og Singapore har også gått inn for dette. Det finnes imidlertid andre land, som Brasil, hvor motstanden mot teleliberalisering fremdeles er stor. Sist man prøvde å komme frem til en “frihandelsavtale for telefoni”, i april i år, var det nettopp motstanden fra land som Brasil som gjorde at forhandlingene stoppet opp.

Annonse


Annonse


Annonse