Annonse


Bellamissimo for Avenir

– Vi kjøper Ambrasoft fordi selskapet kompletterer vår virksomhet svært godt, sier Avenirs direktør Svein Stavelid til Dagens Næringsliv.

Avenir styrker tilbudet av konsulenttjenester, spesielt innen områdene energi, handel og industri.

Ambrasoft har 32 ansatte og en omsetning på ca. 32 millioner kroner. Selskapet forventes å gå med underskudd i år.

Avenir har i dag omlag 120 ansatte og en omsetning på ca. 83 millioner. Overskuddet antas å bli bli 11-12 millioner i år.

Annonse


Telenor Bedrift er nest største eier i selskapet med 34 prosent. Største eier er Nordic Technology Corporation med 45 prosent.

Adm. dir. Svein Stavelin tror i følge Dagens Næringsliv ikke at oppkjøpet av Ambrasoft er et ledd i en strategi fra Telenors side for å skaffe seg ytterligere tilgang i datamarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse