Annonse


Uvirksomme brannvegger

Doktor Alan Solomon mener at makrovirus er en økende trussel som det er vanskelig å beskytte seg mot. Makrovirus er makroer som er skrevet for Microsoft Word eller Excel. De fleste andre virustyper renses bort med antivirusprogrammer, men slike programmer kjenner ikke igjen makrovirus fordi navnet eller inneholdet i en makro kan endres.

Uvirksom brannvegg
Brannvegger er uvirksomme i forhold til spredning av slike virus fordi all e-post slippes igjennom. Dermed kan makrovirus fritt følge med Word-dokumenter inn i hvilken som helst bedrifts datasystem.

Rask spredning
– Bruk av Internett til formidling av e-post øker risikoen for spredning av virus, mener Solomon. Han kommer med eksempler hvor Microsoft ubevisst har spredt makrovirus via sin hjemmeside eller via CD-ROM til tredjepartsprodusenter. Blant annet ble Microsoft først angrepet av Concept-viruset som siden ble spredt både til produsenter av datamaskiner og senere til sluttbrukere. Det er Computer Sweden som rapporterer dette.