Arkivfoto

Annonse


Styrket Ericsson-info

ArkivfotoMandag gikk selskapet ut med at Tor P. Frydenberg (47) blir ny viseadministrerende direktør og Roar Kristensen (45) blir ny sjef for eksportvirksomheten.
Konsernsjef Steinar Tveit har hyret inn Anne Rød for å styrke informasjonsstaben, som ledes av informasjonsvetaranen Paul Falck.

Sterk info-bakgrunn
Rød har arbeidet som informajsonssjef i Siviløkonomforeingen i nesten tre år. I tillegg til dette var hun også redaktør for Ajour, som er foreningens medlemsblad. Rød har tidligere arbeidet i informasjonsbyrået Stayer, der hun var rådgiver med utvikling av informasjonsstrategier som spesiale.

Markedsfag
Anne Rød har bred markedsfaglig utdannelse fra England. Hun har tatt en mastersgrad i markedsføring ved universitetet i Lancaster, og har også gjennomført kommunikasjonstsudier ved Sunderland Polytechnic.

Bosatt i England
Bærumskvinnen, som nå er bosatt i Røyken kommune, har dessuten hatt forskjellige stillinger innen informasjon- og markedskommunikasjon i tre engelske selskaper. Hun har arbeidet i NEI Baldwin & Francis, Design Etcetera og Fenris Design. Broomfield. Hun har også vært Public Relations Officer ved Chartered Institute of Marketing, Sheffield Branch i England.

Eksportsatsing
Røds engelske bakgrunn vil komme godt med når Steinar Tveit og norske Ericsson på nyåret satser enda sterkere på eksportmarkedet. I fjor eksporterte selskapet for hele 1,1 milliard kroner. Årets tall vil ventelig være noe høyere enn dette.