Annonse


Nye AXE-kontrakter

I kontrakten med Korea Telecom inngår levering av selskapets tredje internasjonale AXE-svitsj, i tillegg til løsninger innen Intelligent Nettverk (IN). Oppgraderingen er ment å skulle styrke Korea Telecoms internasjonale service. Svitsjeutstyret skal installeres i byen Taejon.

Kontrakten med den nye operatøren ONSE Telecom , er Ericssons første. Også her er det AXE-svitsjer og IN-løsninger Ericsson skal bidra med. Med dette utstyret skal det nye selskapet kunne tilby gode internasjonale tjenester allerede fra starten av. Utstyret installeres i Seoul og Pusan.