Annonse


NMT-900 kuttes

– NMT-900 båndet skal etterhvert brukes til GSM, og allerede fra første januar blir NMT-900 beskåret. Dette gjøres ut fra kommersielle hensyn, og er behandlet både i en Stortingsmelding fra 1989 og i forskjellige EU-direktiver, sier avdelingsingeniør Trond J. Botheim i Statens Teleforvaltning til Dagens Telecom.

Bråk i Sverige
Den svenske GSM-operatøren Comviq trenger større plass i GSM-båndet og vil ha deler av Telias NMT-900 bånd til dette formålet. Comviq anklager Telia for ikke å ville gi slipp på NMT-900. Samtidig anklager Comviq Sveriges teleforvaltning, Post og telestyrelsen, for å hindre utførelsen av EU-direktivet av lojalitetsfølelser for det gamle statlige televerket, melder Computer Sweden.

NMT 450– Det er ingen umiddelbare behov for bruk av NMT-450 båndet til andre tjenester. Internasjonalt diskuteres det å bruke NMT-450 båndet til den digitale radiotelefonistandarden TETRA, men i Norge vil det antakelig bli benyttet et annet bånd til dette. Det ser ut til at mobilsystemet NMT-450 vil eksistere i Norge så lenge etterspørselen er tilstede, sier Botheim.

Annonse