Annonse


Narvik malmhavn først ute

Narvik, 10.12.96
– Det er foreløpig 70 ansatte ved Narvik malmhavn som er utstyrt med GSM-telefoner som vil fungere i VIP-nett Mobil. Dette systemet blir operativt fra Telenor Mobil i første kvartal fra neste år, sier IT-ansvarlig ved LKAB i Narvik, Tor Nystad til Dagens Telecom.
Nå bruker de ansatte viderkoblingsmuligheten som ligger i nettet. Dersom en ansatt ikke tar telefonen etter en viss ringelengde, settes telefonen automatisk over til mobilen.
– Viderekoblingen gjør oss mer tilgjengelige for folk utenfra. Det har tidligere vært et problem for sentralbordet å få tak i folk som ikke var på plassene sine, sier Nystad.

Rimelig løsning
– Foreløpig brukes systemet med viderekobling via en fastmontert mobiltelefon på sentralbordet. Dette siden takstene fra mobiltelefon til mobiltelefon er rimeligere for oss en om vi ringer direkte fra sentralbordet.
– Når VIP-nett Mobil blir satt i funksjon vil vi få helt andre takster for interne samtaler.
– Vi bruker sperretabell mot eksterne utringinger. Dette for å gjøre telefonregningene så små som mulig. Vi har ikke satt opp egen basestasjon, men bruker Telenor Mobils nett. Foreløpig har vi ikke hatt kapasitetsproblemer, sier Nystad.

Tekstmeldingsfunksjonen SMS via Lotus Notes, skal også brukes aktivt. SMS vil erstatte dagens personsøkingssystem.