Annonse


Framskritt for IT-avtale

– Striden om handel og arbeidsrettigheter vil vare helt inn til de siste timer av WTO-konferansen i Singapore, sier bistandsminister Kari Nordheim-Larsen til Aftenposten.

Handelsministre og høye embedsmenn fra 128 medlemsland er samlet i Singapore, der WTO er samlet. Verdensorganisasjonen for handel – WTO – avløste Gatt, som til tross for en eksistens på nærmere 50 år bare var en midlertidig organisasjon. Det er nå den første møtet på toppnivå, og avgjørende for organisasjonens framtid.

Beskytter eget marked
USA står som den sterkeste forsvareren for et fritt marked. I mot dette står en del u-land, som ser de vestlige forslagene om å begrense barnearbeidet som en trussel mot deres økonomiske utvikling.

Advarsel
Singapores statsminister advarte USA mot å presse for hardt:
– Det må være klart at lave kostnader for arbeid må være er en lovlig fordel for land som er under utvikling, og at krav om forbedrete arbeidsforhold ikke skal vare skjulte proteksjonistiske tiltak, sa Gok Chok Tong under velkomsttalen.

Annonse


Halvhjertet støtte
En viktig test på om den nye organisasjonen fungerer er resultatet av ITA – Information Technology Agreement – som skal avsluttes denne uken. Meningen er å fjerne alle avgifter på en rekke teknologiske produkter – fra datamaskiner og software til fiberoptisk kabel og annet utstyr for telekommunikasjon før år 2000. Det amerikanske forslaget har fått japansk støtte, men har ikke helhjertet europeisk støtte.

Også andre stater har sine reservasjoner. Kanadas tilbud er beskjedent for de amerikanske myndighetene. Naboene i nord tillater at 46.7 prosent utenlandsk eierskap av telefonselskapene. Dette er bedre enn det opprinnelige tilbudet på 33.3 prosent, man lavere enn hva flere ventet.(Reuters, CNN)