Arkiv

Annonse


Digitalisert minister

ArkivNasjonalbibliotekar Bendik Rugaas (53) forlot Mo i Rana og overtok som statsråd etter Terje Rød-Larsen. Han overtok også styret av planleggingsavdelingen i Finansdepartementet.
– Er IT det viktigste verktøyet for å forme fremtidens Norge?
– Å sette opp en liste over hva som er det viktigste – på samme måte som en VGs ti på topp-liste er jeg ikke rede til. Men data blir ett av de aller viktigste verktøyene.
– IT-strategi for utdanningssektoren. Kan vi vente en opprustning av tilbudet, og i tilfelle: Hvilke sektorer bør prioriteres?
– Dette er det utdanningsminister Reidar Sandal som kan svare på. Men fra mitt hjerte kan jeg si at utdanningssektoren er særdeles viktig. Nye generasjoner må lære en reflektert holdning til teknologi og hvordan den brukes i samfunnet.

Olje og IT
– Oljen vil etterhvert ta slutt. IT kan være en ny vekstbransje for Norge. Vil det være riktig å overføre fra de berømmelige oljemilliardene til IT-formål?
– Det er et et kjempespørsmål. Det er riktig at vi er langt fremme internasjonalt, og vi skal se hvordan vi kan fortsette med å finne vettuge og gode anvendelser her hjemme.

Rugaas forlot stillingen som sjef for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Der ledet han et forsøksprosjekt; meningen var å samle opptil 50 norske aviser i en nasjonal base, som skulle legges inn på nett. Et prosjekt som ruller avgårde, men har fått noen stopp på grunn av “copyright”-bestemmelser.

Digitaliserte aviser
– Det er vanskelig å skulle besvare et spørsmål om avisenes fremtid ligger på nett eller papir. Men er det mulig å gi et kort svar på hva Internett vil bety for norske medier de nærmeste åra?
– Det er det ikke. Avisene i den form vi har i dag vil være med oss et godt stykke inn i det nærmeste hundreåret.
– Men Internett vil ha betydning for de mediene som finnes. Dette gjelder Internett – både i dagens form og i en mer sofistikert form hvor en har fått en forenkling for brukeren når det gjelder å koble seg til og å bruke mediet interaktivt.
– Men forholdet mellom avisene og om de trykkes på papir, eller i elektronisk form vil være forandret om fem eller ti år, mener den nye statsråden.

Annonse


Variert bakgrunn
Bendik Rugaas er opprinnelig fra Sør-Varanger og er cand. real fra Universitetet i Oslo 1967, og har Statens bibliotekhøgskole fra 1971. Han har vært sjef for Nasjonalbiblioteket siden 1993, riksbibliotekar 1987-93, overbibliotekar ved universitetsbiblioteket i Oslo 1981-87, rektor ved Statens bibliotekhøgskole 1975-81 og lektor samme sted 1969-1975. Rugaas har også vært informasjonskonsulent i Rikstrygdeverket og lektor ved Statens lærerskole i forming.

Rugaas har hatt og har en rekke verv innenfor bibliotek- og kultursektoren både i Norge og internasjonalt.