Annonse


Visa på Internett

Enkleste måten å forberede et amerikansk statsborgerskap eller en reise til USA kan være å hente informasjon på nettet. Enten hos amerikanske myndigheter, hos organisasjoner, eller hos advokater som har spesialisert seg på spørsmål om immigrasjon.

Amerikanske State Department har informasjon om hva som kreves for å få visa for forskjellige grupper. Fra de som er gift med amerikanske statsborgere til spesialarbeidere som ønsker jobb. Fra disse sidene er det linker til forskjellige vanlige spørsmål, og til lovverket som handler om disse spørsmålene.

Erfaring viser at de vanligste spørsmålene er om Green Cards, statsborgerskap, visa og oppholdstillatelse.

Annonse