Annonse


Ny Telenor-fusjon?

Mandag ble det kjent at Telenor er villige til å bruke over 80 millioner kroner for å kjøpe seg inn som nest største aksjonær i Provida. Formålet for investeringen er en strategisk markedsføringsavtale rettet mot bank- og finansmarkedet i Norden.
Samarbeidet skal gi totalløsninger for banknæringen. Et marked som Novit også betjener.
Både Providas Jo Arnstad og Telenor Bedrifts direktør Helge Sæthereng blir ivrige og snakker om betydelige synergieffekter dersom Novit kommer med i et samarbeid.

Både Novit og Provida skal ha investert betydelige ressurser på å utvikle program på forskjellige områder. For de to selskapene er dette områder som i mange tilfeller utfyller hverandre.

Telenor har lagt inn et bud på Novit som verdsetter selskapet til 525 millioner kroner. Fokus har tidligere inngått en avtale om at Novit skal overta størstedelen av bankens IT-funksjoner.

Annonse