Annonse


Novit prissettes

Ettersom Novit ikke er børsnotert er det vanskelig å si hvor mye selskapet er verdt, påpeker finansdirektøren. Nylig ble det kjent at Telenor har lagt inn et bud på Novit som verdsetter selskapet til 525 millioner kroner. Dersom dette salget blir gjennomført vil Fokus bank kunne realisere en gevinst på 112 millioner kroner. Dette tilsvarer 1,7 kroner pr aksje før skatt.

Interessant Telenor-bud
Finansdirektør Terje Svendsen sier til nyhetsbyrået at Fokus Bank finner budet fra Telenor interessant, og at banken vil fatte en beslutning så raskt som mulig.

Ikke fare for IT-avtale
Fokus har tidligere inngått en avtale om at Novit skal overta størstedelen av bankens IT-funksjoner. Et eventuelt salg av Novit til for eksempel Telenor vil ikke få konsekvenser for denne avtalen.

Annonse


Annonse


Annonse