Annonse


Miljøovervåking via nett

Det er fylkeskommunale og kommunale miljøvernavdelinger i Finnmark sammen med reindriftsorganisasjonene og forskere som står bak Økodata Finnmarksvidda.
Målsetningen med basen er å samkjøre all tilgjengelig informasjon om ressurstilgangen på vidda. Håpet er at bedre informasjonstilgang skal hindre rovdrift på ressursene og sikre bærekraftig utvikling, sier miljøvernsjef Hans Olav Nilsen til Sameradioen.
Økodata Finnmarksvidda skal også brukes som et diskusjonsforum for de som er involvert i problematikken.

Miljøbase på nett
I første omgang vil basen legges ut på Internett. Dette for å sikre at flest mulig får tilgang på informasjonen som ligger der.
På sikt er det mulig at flere områder vil miljøovervåkes via Internett. Basen kan brukes som et miljøutvekslingsnett over landegrensene.
Nilsen sier at det er mulig det kan inngås samarbeid, slik at miljøet i hele Barentsregionen kartlegges og overvåkes via Internett.

Annonse