Annonse


Kjøper for 80 millioner

Telenor blir nest største aksjonær i Provida, som gjennomfører en rettet emisjon mot Telenor på totalt 650 000 aksjer. Dette tilsvarer 9.95 prosent av eksisterende aksjekapital.

Provida er et programvarehus for banknæringen.

Tegningskursen er fastsatt til 56 kroner, og det er Innovations og Pareto Fonds som har vært rådgiver for Telenor i forhandlingene med Provida. Providas rådgivere har vært Alfred Berg og Elcon Securities.

Hovedaksjonærer
Samtidig har hovedaksjonærene, som samlet representerer 60 prosent av aksjene, blitt enige om å selge fem prosent til Telenor Bedrift til samme kurs.

Annonse


I tillegg tilbyr Telenor Bedrift å kjøpe inntil syv prosent av aksjene på markedet til samme kurs som ved emisjonen.

Totalt vil dette gi Telenor Bedrift 20.7 prosent av aksjene i Provida.

Største eier i Provida er Lorentzengruppen i Brasil. Øvrige store eiere er Jo Arnstad, Four Seasons Venture II, Bonheur og GangerRolf. Samlet har disse omlag 60 prosent av aksjene.

Annonse