Annonse


IT-avtale i boks?

I kulissene rundt ministermøtet vil det bli kjøpslått om omfanget og varigheten av en IT-avtale, som det særlig er USA som ønsker seg, melder Dagens Næringsliv (DN).

Tollfrihet
Avtalen kan bety tollfrihet om få år for IT-handel verd en halv milliard dollar eller mer. Alt er avhengig hvilke produkter som dekkes, skriver DNs korrespondent i Singapore.

ITF positiv til avtale
I Norge har Informasjonsteknologibedriftenes Bransjeforening (ITF) stilt seg positiv til en mulig IT-avtale og har hatt diskusjoner med Utenriksdepartementet om saken. ITF poengterer at den norske IT-bransjen nå sysselsetter om lag 30.000 personer og er meget eksportavhengig ettersom hjemmemarkedet er for lite for de fleste IT-bedriftene.