Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Teletorg på nett

Grensene mellom teletorg-tjenester og nettbaserte tjenester utviskes. Innholdsleverandører på Teletorget vil bli med i det nye Internettforum som skal jobbe med etiske problemer.

Innholdsleverandørene på Teletorget har sin egen organisasjon som ser på kjørereglene for torget. Foreningen har navnet Teleforum. Den har nylig opprettet et utvalg, som skal se på hvilke etiske spilleregler disse tjenestene skal følge dersom de flyttes over på nettet.
Nå reagerer Teleforum over at de ikke er invitert med i nettoperatørenes forbund – Internetforum – som jobber med etiske regler på nettet.

Ønsker å delta
– Teleforum har merket seg at det i det nyopprettede Internetforum ikke finnes noen representanter for innholdsleverandørene, heter det i en kommentar fra Teleforum.
– Innholdsleverandørene vil tross alt i stor grad være med på å forme forholdene på nettet i tiden framover når mulighetene for kommersiell bruk av nettet øker, og for best mulig å finne frem til realistiske og gjennomførbare reguleringstiltak burde temaet belyses fra flere vinkler enn nettopeeratørenes. Innholdsleverandørene vil også være blant dem som blir mest berørt av de etiske reglene Internetforum kommer til, mener Teleforum.