Annonse


Samarbeid Novell/Unisys

Unisys er i ferd med å markere seg stadig sterkere som et selskap med nettverk og systemintegrasjon som spesiale, der det tidligere var selskapets maskinvare som sto i fokus.
Derfor er det viktig for begge parter at Novell og Unisys EMEA (Europe, Middle East and Africa) nå har gått sammen om at Unisys skal distribuere Novellproduktene til sine kunder i regionen. Avtalen omfatter også teknisk service, slik at kunden kan få en kontaktadresse for alle Novell-relaterte problemer, enten det er før, under og etter installasjonen. Blant annet kommer 45 Unisys-ansatte til å bli sertifisert som CNE (Certified Novell Engineers).

Nødvendig for begge
Distribusjonskanalene har vært et problem for Novell etter at mange av forhandlerne forsvant da selskapet kvittet seg med sine programvardivisjoner – og mye av selskapets aktiviteter det siste året har vært konsentrert om å bygge opp igjen det nødvendige salgs- og støtteapparatet.
I Norge er staben ved Novell-hovdkvarteret bare en brøkdel av det man hadde i Word Perfect-perioden. Derfor er det viktig å bygge opp et nytt nettverk av partnere. Og i så måte er Unisys ikke å forakte: Selskapet har lang erfaring i nettverksinstallasjoner, inkludert kabling, men mye av selskapets fokus har forsvunnet etterhvert som den gamle maskinvare-businessen er blitt eliminert.
Samtidig gjør Novells satsing på Internett- og Intranettløsninger at begge leverandørene – og kundene – på mange måter starter med blanke ark.