Annonse


Riktig websideutforming

Hvordan skal en webside side se ut for at brukeren enklest skal oppfatte informasjonen som ligger der? Else Nygren fra Uppsala Universitet tok i vår doktorgraden på tema, melder det svenske tidsskriftet Ny Teknik.

Skrolling tar tid
Under sine studier fant hun ut at det skal bare små forandringer til på en webside for å halvere lesetiden på en side. Viktig er å presentere informasjonen tett, slik at brukeren slipper å skrolle opp og ned på skjermen.
Man skal ikke være redd for å vise mye informasjon for vante brukere. De lærer seg raskt å finne det som er vesentlig.
Det finnes måter å vise mer som ikke krever ekstra skjermplass. Problemet kan løses ved å bruke større skjermer, men skjermen kommer uansett størrelse alltid til å være for liten.

Loddrette lenker
Nygren har funnet ut at en annen viktig detalj er at lister med ulike alternativer, for eksempel lenker, settes opp loddrett, ikke vannrett.
For å gjøre informasjon på websider mer tilgjengelig, er det en stor fordel at lenker du allerede har vært på bytter farge.
Noen spekulerer på å gi lenker som leder fra en webside til en annen del av det samme dokumentet et annet utseende enn de som leder ut av weben. Noen har foreslått å sette inn en globus ved lenker som leder til eksterne sider.

Annonse