Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Riktig websideutforming

Svensk forskning viser at utforming av websider er viktig for hvor hurtig vi tilegner oss stoffet. Rett utforming kan halvere lesetiden for samme mengde informasjon.

Hvordan skal en webside side se ut for at brukeren enklest skal oppfatte informasjonen som ligger der? Else Nygren fra Uppsala Universitet tok i vår doktorgraden på tema, melder det svenske tidsskriftet Ny Teknik.

Skrolling tar tid
Under sine studier fant hun ut at det skal bare små forandringer til på en webside for å halvere lesetiden på en side. Viktig er å presentere informasjonen tett, slik at brukeren slipper å skrolle opp og ned på skjermen.
Man skal ikke være redd for å vise mye informasjon for vante brukere. De lærer seg raskt å finne det som er vesentlig.
Det finnes måter å vise mer som ikke krever ekstra skjermplass. Problemet kan løses ved å bruke større skjermer, men skjermen kommer uansett størrelse alltid til å være for liten.

Loddrette lenker
Nygren har funnet ut at en annen viktig detalj er at lister med ulike alternativer, for eksempel lenker, settes opp loddrett, ikke vannrett.
For å gjøre informasjon på websider mer tilgjengelig, er det en stor fordel at lenker du allerede har vært på bytter farge.
Noen spekulerer på å gi lenker som leder fra en webside til en annen del av det samme dokumentet et annet utseende enn de som leder ut av weben. Noen har foreslått å sette inn en globus ved lenker som leder til eksterne sider.