Annonse


OK for Globalstar

Med FCCs velsignelse er Globalstar- konsortiet garantert tilgang til kunder i USA, som er det definitivt største markedet for trådløs kommunikasjon i verden. Totalt er det 41,3 millioner mobiltelefonbrukere i USA, og hvert år vokser abonnenttallet med omlag 30 prosent. I følge ferske tall fra Ericsson finnes det totalt 126 millioner mobiltelefonbrukere i verden i dag. I tillegg er det 109 millioner abonnenter av trådløse systemer (77 mill. digitale, 32,7 analoge). Markedspotensialet synes med andre ord stort for en satellittbasert løsning, forutsatt at brukskostnadene holdes innenfor rimelighetens grenser.

Milliardinvestering
Globalstar planlegger å investere 2,5 milliarder dollar, eller vel 16,2 milliarder kroner, på systemet innen andre halvår av 1998. Hvis selskapet lykkes teknologisk og alle tidsplaner overholdes, vil det nye kommunikasjonssystemet kunne bli den mest omfattende utnyttelse av kommersielle satellitter verden noen sinne har sett – kanskje også den mest lukrative. Andres forsøk på å skyte opp tilsvarende lavbanesatellitter med “billige” bæreraketter har vært forfulgt av uhell de siste månedene.

140 mill. mobilbrukere
Det er et marked i voldom vekst som Globalstar nå kaster seg inn i kampen om markedsandeler i. Forutsatt at teknikken holder, at kvaliteten på kommunikasjonen blir god nok og at sluttbrukerkostnadene ikke blir for høye, kan Globalstar tilrive seg en god del av brukerne av tradisjonelle, jordbundne systemer.Hver eneste måned tegner over 3,5 millioner mennesker abonnement på digitale mobiltjenester. Bare i tredje kvartal (juli-september) ble det registrert 16 millioner nye abonnenter, og av disse er hele 60 prosent, det vil si omlag 10,2 millioner brukere, tilknyttet digitale systemer. Fortsetter denne tilveksten, og det gjør den helt sikkert, vil det totalt være over 140 millioner mobilabonnenter innen utgangen av året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse