Annonse


Nytt hovedfagsstudium

Datalingvistiske system har en rekke bruksområder, for eksempel i naturlig språklig kommunikasjon mellom menneske og maskin. Dette gjelder spesielt i oppbygging av databaser og informasjonssøkingssystem, tekstbehandling og oversettelsessystemer.

Faget datalingvistikk er solid innarbeidet ved universitetene i resten av Norden. Universitetet i Bergen har vært pionerer i dette studiemiljøet i Norge. De har i flere år tilbudt grunnfag og mellomfagsstudier i datalingvistikk.

Det er nylig vedtatt at det skal gis et tilbud til studentene ved Bergen Universitet om hovedfag i datalingvistikk. Det er ingen andre norske universiteter som har tilsvarende studietilbud på dette nivået.

Datalingvistisk forskning skjer ved Norsk Termbank og ved Humanistisk Datasenter.

Annonse


Annonse


Annonse