Annonse


Ny LDAP-standard

Det er ikke hvemsomhelst som har samlet seg rundt det de oppfatter som mangler ved LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. LDAP har allerede lenge vært under utvikling av Internet Engineering Task Force for å sørge for at man får et felles adressesystem for Internett – blant annet for at man skal få adgang til de forskjellige katalogsystemene som i dag er i bruk.

Data inn i en felles LDAP-katalog
Men nå har altså 8 leverandører funnet ut at det er nødvendig med et tillegg, for å være sikker på at kataloginfrmasjonen får et felles, konsistent utseende på forskjellige servere. Det handler om store aktører som Microsoft, Netscape, Novell, IBM, Lotus, Banyan, Worldtalk og Zoomit.
Det de åtte ønsker, er å sørge for at katalogopplysningene får et felles utseende (look and feel) på servere fra forskjellige leverandører – for å gjøre det enklere å hente slike data inn i en felles LDAP-katalog. Man vil at e-post-data skal ha visse felles krakteristika, så som lengde, plassering og benevnelser.
I første omgang kommer syv av disse åtte til å samarbeide om et standardforslag – som også kan utvides hvis fem av de syv blir enige om tillegg til standarden. Senere vil man sørge for at denne enigheten på e-post-nivå også vil bli å finne igjen i selve nettverks-katalogen.

I følge leverandørene kan man regne de første produktene i henhold til standarden i løpet av vinteren.

Annonse