Annonse


Leonardo utdeling

Leonardo Da Vinci-programmet gir støtte til kompetanseutvikling, yrkes- og profesjonsutdannelse.
Programmet administreres i Norge av Teknologisk Institutt, mens Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet har den overordnede styringen. Hvert prosjekt støttes gjennomsnittlig med litt over en million kroner.

Tannleger
Høyteknologisenteret i Bergen har fått midler til prosjektet «Nettverk for orthodontikk-spesialister og universiteter med telematikk utfordringer».
Prosjektet skal utvikle et nettverk innen orthodontikk mellom universiteter og arbeidslivet. Målsetningen er blant annet å overføre forskningsresultater og legge ut spesielt interessante kasus og “best practice”.
Nettverket består av et fysisk nett av fagpersoner og et elektronisk informasjonsnettverk. Prosjektet ser for seg utstrakt bruk av multimedia i opplæringen, og samarbeid via det elektroniske informasjonsnettverket.

Småelektronikk industrien
Høgskolen i Buskerud – avdeling for ingeniørutdanning, har fått støtte til integrert målrettet høyteknologiopplæring for småelektronikk-industrien.

Fagforeningsnettverk
De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte skal utvikle metode for gjennomføring av fagforeningsnettverk i multinasjonale selskaper. I metoden inngår bruk av databasert kommunikasjonsverktøy.

ProduksjonsoperatørerProsessindustriens landsforenings har planer om et prosjekt som fokuserer på behovet for produksjonsoperatører til å lære edb-basert prosesskontroll.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse