Annonse


Internett til U-land

Blant de nye brukere til Global Ones Internett er 19-nasjons Kommisjonen for forskning og teknologi.

Kommisjonen arbeider for å opprettholde utvikling i sør (COMSATS). De har som mål å informere deltagerlandene om betydningen av forskning og teknologi for økonomisk utvikling.

Første skritt i Kommisjonens arbeid er å opprette en Internett-forbindelse mellom forskningssentrene i Afrika og Asia. Forbindelsen skal brukes for å fremme forskningssamarbeid.
Internett vil dermed nå ut til mange nye forskermiljøer og bidra til internasjonalisering.

Annonse


Annonse


Annonse