Annonse


Ny PageMill-versjon

Adobe PageMill 1.0 var den første Wysiwyg-editoren for HTML. Enkel, intuitiv, men med en hel del begrensninger. For eksempel manglet den støtte for tabeller, og den fantes bare for Macintosh.

Med den ny versjonens drag-and-dropverktøy skal det være enklere å montere bilder, skape linker og klikkbare bilder, påstår Adobe.

Med dette finnes det minst 3 interessante editorer å velge i; Netscape Gold, Explorer og PageMill.