Annonse


Virtuelt universitet

Det er enighet blant undervisningspersonell og studenter om at WWW åpner for helt nye muligheter for kommunikasjon. Kommunikasjonen blir lettere både mellom lærerne på høyskolen og lærere og studenter.
WWW kan blant annet brukes til planlegging av kurs og koordinering av disse på kryss og tvers av fagkombinasjoner.

Kommunikasjonsmuligheten gjør det enklere for lærere i etterfølgende kurser å se hva studentene har vært igjennom. Om en lærer vil endre på innholdet i et kurs vil tidligere elever vil kunne «si» sin mening på et tidlig stadium i omleggingsprosessen.
Et virtuelt universitet kan ikke erstatte den personlige kontakten mellom lærere og elever, selv om elektronisk post vil være et personlig medium.

I forsøksrunden har bruk av Internett vært fulgt opp av gruppediskusjoner, presentasjon av stoff i plenum og undervisning i metodiske avgrensinger.
Det er allerede en bred enighet om at man med samarbeid og de mulighetene som ligger i informasjonsteknologien kan gi lærerne mer tid til personlig kontakt med studentene.

Annonse


Annonse


Annonse