Annonse


Sentralbordet blir borte

– Vi har nettopp introdusert et såkalt partnerkonsept, som tilbyr danske bedrifter å ivareta hele eller deler av driften i selskapenes telefonanlegg, sier markedssjef Jette Blankholm i Tele Danmark Erhvervs Telefoni Division.

Nytt fenomen
Outsourcing av edb-systemer og datanettverk er et utbredt fenomen i både det danske og norske bedriftsmarkedet, mens outsorcing av telefonisystemer er nytt.

Interessen for outsourcing stiger, og vi har allerede fått mange henvendelser fra store virksomheter og konserner, som ikke lenger ønsker å stå for driften av sine egne telefonanlegg, sier Jette Blankholm.

Nødvendig kompetanse
For bedrifter innen forsikring, finansielle virksomheter og reisebyråer hvor arbeidsgangen er preget av hyppig kundekontakt, er telefoni en vital del av deres forretningsområde.
Tele Danmark Erhvervs Telefoni Division mener at de nå vil utføre service og vedlikehold med lavere kostnader, på et marked hvor det stadig blir vanskeligere og dyrere for den enkelte bedrift og opprettholde den nødvendige kompetanse.

Annonse