Annonse


Samarbeider om intranett

Det er Datadivisjonen, Tele Danmark Internett og Danadata som nå går inn i et nært samarbeid for å utnytte avdelingenes kompetanse på i en bredere sammenheng. Oppbyggingen av et intranett krever forskjellige typer ekspertise, og tanken er at de tre avdelingene gjennom samarbeidet skal kunne dekke hele området.
-Slik kan bedriftene få en skreddersydd løsning uten å bruke flere leverandører, heter det i en pressemelding fra Tele Danmark Erhverv.

Annonse