Annonse


PC til alle elever?

Både lærere og elever i den videregående skolen i byen er informert om forsøket på å utstyre hver skoleelev med bærbar PC. Entusiasmen er stor. Alle venter nå i spenning på om prosjektet finner sponsorer.
– Vi håper på å få en «spin off» av et slikt tiltak, slik at elevene satser på en videre fremtid i IT-miljøet, sier administrerende direktør Torstein Rødseth i Futurum. De har tatt initiativet til prosjektet de kaller elektronisk skoleransel.

Ønsker IT-arbeidsplasser
Futurum eies delvis av Narvik kommune, delvis av LKAB og den tidligere, hjørnesteinsbedriften NSB og delvis av hurtigruteselskapet OVDS. Målet med bedriften er å legge forholdene til rette for de som er med på omstillingsprosessen næringslivet i kommunen må gjennomgå.
Et av de prioriterte områdene de vil vri omstillingen til, er større satsing på høyteknologiarbeidsplasser. I en slik omstillingsprosess trengs det rekruttering fra byens ungdom.
Narvik har i dag sivilingeniørutdanning og har i mange år utdannet ingeniører. Til tross for miljøet rundt ingeniørutdanningen, er det etablert få rene IT-arbeidsplasser i kommunen.

Vil snu utviklingen
– Det skjer nå en forgubbingsprosess i befolkningen i byen. De unge flytter ut, mens pensjonistene blir igjen. Vi må derfor finne nye arbeidsplasser som kan sysselsette ungdom, sier Rødseth.
Futurum har derfor laget en handlingsplan for omstilling. Ett av prosjektene her er den elektroniske skoleransel. PCer til alle elever i den videregående skolen vil ikke gi nye arbeidsplasser eller nyrekruttering det første året, men er en del av den langsiktige satsingen på å få IT-arbeidsplasser.
– Et slikt prosjekt vil også egne seg utmerket for de som vil forske på effektene av bruk av IT i skolen, sier Rødseth.
Det første som må gjøres er kursing av lærere. Mange lærere har allerede meldt at de er interesserte i videreutdanning innen data og telekommunikasjon.
Finansiering av PCene har vært diskutert med ulike investorer. Blant annet er Norsk Investorforum kontaktet og vurderer et samarbeid med skoleverket. Privat næringsliv i kommunen er også på banen.