Arne Joramo

Annonse


Oslo-kinoene på nett

Arne JoramoMed det nye systemet til Oslo Kinomatografer kan du bestille billetter på den kinoen du ønsker i hvilken som helst billettuke eller over telefonen.
Totalt omfatter systemet som er levert av Nordlandsdata as og AS EDB billettbestilling i 23 billettluker, direktebestilling via 60 telefonlinjer og 5 manuelle telefonlinjer.

WEB kommer
Fire kinoer profilerer seg nå på WEB med ganske fyldig informasjon om filmer, program m.m. Kinobransjen, filmbyråene og kinobransjens organisasjoner er i dag og i morgen samlet til et seminar som nettopp tar for seg mulighetene Internett byr på for å profilere film og kino fra billettbestilling, direkte betaling, bredere informasjon og landsomfattende samarbeid.
Nordlandsdata as har en unik posisjon på kinosystemer i Norge med omlag 70 prosent markedsandel. Det er de som har utviklet systemene for Oslo Kinomatografer. Systemene heter ND Billett, ND Kino (administrasjon), ND Monitor (Tv-monitorer på Saga og Eldorado i Oslo) og ND Telebillett. Det er også de som har utviklet WEB-Info-basen som nå brukes i Oslo, Drammen, Bodø og Arendal.
– Vi er godt i gang med å utvikle et system for billettbetaling over Internett – ND Kjøp. I denne utviklingen samarbeider vi med NOVIT og Schibsted Nett, sier adm. dir. Øystein Jørgensen i Nordlandsdata.

Krevende nettverk
Nettverksløsningen for Oslo Kinomatografer er meget krevende. Derfor har AS EDB dublisert nettet med både en fiberbasert 2 Mbit/s-forbindelse til alle kinoene og en 64 kbit/s ISDN-forbindelse som reservesamband.
– Når billettbestillingen kan skje via flere ulike kanaler, må registreringen skje meget raskt dersom man skal unngå dobbeltbooking av seter. Spesielt når det er snakk om populære premierer. Dette setter meget store krav til nettverket. Her tåles ikke store forsinkelser, sier markedssjef Jan Terje Ingjerd i AS EDB som både har installert, drifter og overvåker nettet.
– Noen innkjøringsproblemer har vi hatt etter starten 29. september. På et par kinoer er det fortsatt problemer. Det viser seg at ISDN-linjene er for sene slik at vi må spleise 2 B-kanaler og dermed oppnå 128 kbit/s overføringshastighet for å oppnå tilfredstillende respons, sier Ingjerd.
Oslo Kinomatografer har tatt høyde for annen trafikk i 2 MBit/s-nettet og serverkonfigurasjon (kun 20% av serverkapasiteten er i dag utnyttet). Det gjør det mulig for Oslo-kinoene å utvide tilbudet.
– Det er et sikkerhetsproblem ute og går når det skal tilbys WEB-aksess. Vi kan nemlig ikke la eksterne slippe inn på kinoenes interne system. Sannsynligvis kan dette løses med speiling av servere og ved at bare en del billetter tilbys eksklusivt på WEB, sier Ingjerd.

Annonse


Annonse


Annonse