Annonse


Kanal 1 får 12 mill

Det har lenge vært kjent at Kanal 1 har arbeidet med å skaffe seg nye kapital. Med 13 medarbeidere og med daglige utgivelser i 5 (tett sammenknyttede) publikasjoner på Internett, har kapitalbehovet klart vært til stede.

300 000 nye aksjer
Nå er imidlertid emisjonen klar: Selskapet får 12 millioner nye kroner, ved at 300 000 aksjer utstedes til investorer som Mosvold-Farsund og Arcadia Media as. Bak Mosvold-gruppen finner vi blant andre Terje Mikalsen, en av Norges mest kjente investorer og i sin tid en av grunnleggerne av Norsk Data.

Arcadia Media kontrolleres av Torstein Tvenge, administrerende direktør og eier av Fram Reklamebyrå, som først og fremst er kjent for plakatreklame og direkteutsendt reklame på den “gamle” måten.
Samtidig kjøper Telenor Venture 50 000 nye aksjer i Kanal 1 og eier dermed 33,2 prosent av aksjene etter emisjonen.

Spillerom
Dette betyr at Telenor fortsetter sine investeringer i redaksjonelle produkter.

I følge Kanal 1 gir emisjonen et nødvendig spillerom for at selskapet skal kunne nå sine skisserte mål, som innebærer lønnsom drift media 1998. Digi-produktene kom på lufta i slutten av august 1996.

Annonse