Annonse


Isvarsling fra Tromsø

Isvarsling kan hindre ulykker som gir økologiske katastrofer, store økonomiske tap og tap av menneskeliv. Dagens isvarsling er for dårlig, det er spesielt påpekt fra Nord-Norges Rederiforening som har fungert som pressgruppe for å få ny isvarslingstjeneste.

Medspillere i det nye isvarslingssenteret er Tromsø satellittstasjon, værvarslinga i Nord-Norge og Nansensenteret i Bergen. Norsk Polarinstitutt, som er nyetablert i Tromsø, har også ønsket å være med på oppbygging av det nye senteret, melder Nordlys.

Tromsø Satellittstasjon står for nedlasting av satellittdata. De har 12 års erfaring fra denne type jobbing. Nansensenteret i Bergen har stor kunnskap om bearbeiding av data, mens Værvarslinga er ansvarlig for den operative delen av isvarslingstjenesten.
Satellittdata skal suppleres med observasjoner fra Orionfly og meldinger fra værvarslingsstasjonene i nordområdene.

Annonse


Annonse


Annonse