Annonse


Helt fjernt for Rugaas?

Prosjektansvarlig er professor Donald Broady, som begrunner etableringen med at dagens undervisningsmateriale ikke er tilstrekkelig tilpasset de nye mediene.

Virtuelt bibliotek
Prosjektet går ut på å skape en modell av et virtuelt bibliotek der inneholdet et kvalitetsgransket og arkivert etter internasjonale standarder.

Hva nå lille Norge?
Dagens Telecom sender ideen glatt over til vår nye planleggings- og IT-minister, Bendik Rugaas. Bendik – hvor er du når det norske telekomfolket virkelig trenger deg?

Annonse