Annonse


Fortsatt fri kryptering

– Vi skal videre og anbefalingen er første utkast. Hva som er grunnlaget – tvang eller frivillighet. Opplegget er byggestene for å komme videre, og som også spiller en roller for digitale signaturer. Vi skal ta stilling til om det er markedet eller myndighetene som setter fart i utviklingen. Men den vil bli håndtert i loven om digitale signaturer, sier det danske IT-sikkerhetsrådets formann, Mads Bryde Andersen.

Fri kryptering
Den danske rapporten består av et opplegg og et bakgrunnspapir, som går dypere ned i de mellomliggende fakta, som rådet har hatt under sitt arbeide med anbefalingen.
Fremover skal danskene ha rett til uavlyttet datakommunikasjon med effektiv koding, den såkalte krypteringen. Og samtidig skal det være mere offentlighet i saksbehandlingen.
Det er det sentrale budskapet fra den danske stats IT-sikkerhetsråd som i forrige uke offentliggjorde sitt første konkrett utkast etter ett års arbeid. Utspillet består av to rapporter som skal være grunnlaget for de kommende års danske politikk innenfor området IT- sikkerhet.

Mangfoldige interesser
Rapporten beskrivelser av krypteringsstandarder, er i rapporten en detaljert diskusjon om interessekonfliktene ved datakryptering. Interessene er mangfoldige, myndighetenes behov for å kunne etterforske kriminalitet, virksomheter og borgernes interesse i uforstyrret kommunikasjon og den reelle utbredelsen av effektiv kryptering.
Rådet mener videre at det kun vil være den lovlydige borger som rammes av eventuelle forbud. Konklusjonen er derfor at det fortsatt bør være fri rett til kryptering.