Annonse


Danskene får videonummer

For bare to år siden var videokonferanser en sjeldenhet i danske bedrifter. I dag er antallet oppe i ca. 600. Allerede om tre til fem år forventes at videokommunikasjon er så utbredt at det blir vanlig å få videonummeret trykket på visittkortene, heter det i en pressemelding fra Tele Danmark Erhverv.

Teknologien har vært på markedet siden slutten av 80-tallet, men det er først nå videokommunikasjon vinner innpass i dansk næringsliv. Nå spres denne typen utstyr meget raskt.

I starten var det hovedsakelig større bedrifter og konserner med geografisk spredte avdelinger i inn- og utland som investerte i videokonferanseutstyr.

Nå merkes en stigende interesse fra mellomstore bedrifter. Det skyldes at prisen på denne type utstyr har falt betraktelig, samtidig som PC-baserte løsninger får utbredelse.

Annonse


Kvaliteten på overføringer er betraktelig forbedret. Bilder og lyd kan komprimeres så mye at der man tidligere måtte overføre via dyre dataforbindelser med stor båndbredde, nå kan bruke ISDN.

Videokonferanser brukes stadig oftere i bedrifter hvor tidsfaktoren er kritisk og folk ikke har tid til å reise. Videokonferanser brukes blant annet til å forkorte utviklingstiden for nye produkter. Utstyret brukes til å utveksle CAD-tegninger, planleggingskart og layout-forslag.

Annonse