Annonse


Volvo-backbone

Global One blir dermed en viktig brikke i Volvos «World Class Services» –internasjonale kommunikasjonsnettverk. Nettverket skal linke Volvo Hubene, som befinner seg i Gøteborg, Ghent (Belgia), Singapore, Storbritannia og USA. Forventet nettverkstrafikk varierer fra daglig e-post til dataoverføringer i forbindelse med product management. Frame Relay forbindelser, X.25 kommunikasjon, LAN interconnect, og Managed Bandwith Services er blant løsningene som skal opp til vurdering
–Vi har til hensikt å skape et globalt IT-nettverk, et backbone i en kraftig IT-støtte struktur for Volvo, sier network manager Jørgen Karlsson i Volvo Data Inc.