Annonse


Tett av nett-steder

Nettvik – EUnets virtuelle by – fikk onsdag på plass de to av i alt sju lokale internett-byer. Målet er å trekke til seg lokale lesere og annonsører.

EUnet satser på å bygge ut lokale nett-sentra raskt. Tirsdag ble nettbyene Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Telemark/ Vestfold lagt ut på Nettviks hjemmeside. Onsdag fulgte nettbyene Buskerud og Agder. Det varsles at flere skal komme fortløpende og at det samme skal gjelde for våre naboland.

EUnet har en klar lokal strategi. De tror at lokal informasjon vil spille en viktig rolle på internett som i alle andre medier. Sammen med sin samarbeidspartner Prinfo som er spredt rundt i hele distrikts-Norge, ønsker EUnet å posisjonere seg som en betydelig aktør.

– Vår strategi er lokal, sier Jørn Lyseggen i EUnet Media. Telenor Online og den nye samarbeidspartneren Schibsted Nett satser store ressurser på å bygge en sentral tjeneste. EUnet har valgt en annen strategi.

Annonse


– Ambisjonene er å gjøre Nettvik-byene til naturlige utgangspunkt for lokal informasjon på internet. Byene vil inneholde markedsplasser, møtested, underholdning og nyheter — alt med et sterkt lokalt fokus.

Oslo-området vil betjenes av EUnets opprinnelige Nettvik-by som også vil betjene kunder som ønsker en sterk nasjonal profilering.

EUnet, Europas største internetleverandør og Prinfo, Norges største grafiske fagkjede samarbeider om prosjektet. Byene er bygget opp på samme måte som EUnets Nettvik-by.

Lanseringen av et landsdekkende nettverk av lokale Nettvik-byer i Norge er en del av en Skandinavisk satsning. Sverige og Danmark står for tur.