Annonse


Telenor med Kontofon

Telenor Privat vil utvide sitt kontofon tilbud i Stavangerregionen. I løpet av januar vil 80.000 abonnenter fortløpende kunne føre kontroll med hva telefonutgiftene er på.

Ved å ringe kontofonen vil kundene få oversikt over påløpte utgifter fordelt på de ulike takstklassene. Informasjonen vil gjelde i inneværende regningsperiode. Saldoinformasjonen vil ikke være mer enn ett døgn gammel.

Kunden må selv bestille tjenesten og får utlevert en personlig kode som blir tilsendt i posten.
Dersom prøveperioden i Stavanger blir vellykket, vil samtlige abonnenter som er tilknyttet digital sentral få tilbud om kontofon i løpet av våren til neste år.

Annonse


Annonse


Annonse