Annonse


Sikkerhet med EDI

– Vi har benyttet standardisert elektronisk datautveksling (EDI) i over ti år. I 1985 tok vi i bruk EDI for tolldokumenter og i 1991 innførte vi EDI på øvrige dokumenter og nye partnere, sier logistikksjef Petter Lie i Alcatel Kabel.

Sikkerhetsgevinst
– Bruk av EDI gir bedre sikkerhet for overføring av informasjon enn det man kan oppnå over telefonlinjene. Vi har også redusert våre kostnader ved å ta i bruk EDI, etter et år hadde vi redusert bemanningen som arbeidet med bestillinger og ordre med 20 prosent. Bemanningsreduksjonen kunne vært høyere, men vi valgte å tillegge disse personene andre oppgaver, sier Lie.

Standardavtaler
– Når vi inngår avtaler med kundene om bruk av EDI benytter vi Norsk Edipros standard utvekslingsavtale som ramme. I tillegg kommer underbilag som er spesifisert for hver av partene. Kriteriene for valg av EDI-partner er at det skal være et stort antall transaksjoner og varelinjer mot samme partner, standard betingelser og avtalen skal ha nytteverdi for begge parter, sier Lie. I dag har Alkatel Kabel blant annet EDI-avtaler med Siemens, Telenor og ABB Asea Scandia.

Rask ekspedering
– Nå sparer vi mye tid fra ordren kommer inn til leveransen er utført. Hvis EDI-ordren stemmer overens med avtalen blir plukklisten skrevet direkte til lageret. Ved bestillinger over faks eller telefon må ordren først registreres, noe som kan ta lang tid hvis arbeidsmengden er stor på ordrekontoret, sier Lie.

Se også:
  • EDI reduserer kostnader
  • Offentlig EDI før 1999

    Annonse


  • Annonse


    Annonse